หน้าแรก กรุงโซล จงโน (Jongno) พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) – ไม่มาก็เหมือนไม่ถึงเกาหลี!

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) – ไม่มาก็เหมือนไม่ถึงเกาหลี!

10380
พระราชวัง คยองบก ฤดูหนาว

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace)

พระราชวังชางคยองบก หรือ คนไทยอาจเรียก ‘เคียงบ๊อก’ , ‘คย็องบก’ จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า “คยองบก (กุง) ” (경복궁)”  ว่ากันว่าถ้ามาเกาหลีแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับภายในพระราชวังคยองบก ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาหลี เพราะสถานที่แห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปี 1392 ซึ่งเป็นปีที่ราชวงศ์โชซอน (Joseon dynasty) ได้ถูกสถาปนาขึ้น 3 ปีต่อมา (ค.ศ.1395) พระเจ้าแทโจก็ได้มีกระแสรับสั่งให้สร้างพระราชวังหลวงในกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยนั้น (แต่ก่อนเมืองหลวงของเกาหลีเรียกว่า “ฮันยาง” “Hanyang) และมีการย้ายถิ่นฐานจากเมือง เกซอง (Gaeseong) ให้เข้ามาในโซล ประตูด่านหน้าของพระราชวังเรียกว่า “ควางฮวามุน (Gwangwhamun gate)” เป็นเหมือนใจกลาง ศูนย์รวมของสำนักงานต่างๆของเมือง ณ เวลานั้น

3 อาคารที่ห้ามพลาด เมื่อไปพระราชวังคยองบก

หลายอาคารได้ถูกทำลายจากสงครามและการรุกรานจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงค.ศ.1950-1953 มีเพียง 3 อาคารหลักที่รอดจากการถูกทำลาย ได้แก่ 1. พระที่นั่งคึนจองจอน (Geunjeongjeon-근정전) 2. พลับพลาฮยังวอนจอง (Hyangwonjeong Pavilion-향원정) และ 3. พลับพลาคยองฮเวรู (Gyeonghoeru Pavilion-경회루)

พระที่นั่งคึนจองจอน (Geunjeongjeon-근정전) สถานที่ประทับของกษัตริย์ อาคารที่ใช้สำหรับจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

พลับพลาฮยังวอนจอง (Hyangwonjeong Pavilion-향원정) – ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง เชื่อมต่อกับวังคยอนช่อง (Geoncheonggung) สระดอกบัวที่กว้างใหญ่ และสามารถชมหิมะขาวโพลนได้ในฤดูหนาว

Gyeonghoeru Pavilion
พลับพลาคยองฮเวรู (Gyeonghoeru Pavilion-경회루) เป็นสถานที่ใช้ต้อนรับแขก และจัดงานเลี้ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวัง ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นอาคารที่มีโถงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

ทำไมถึงต้องไป พระราชวังคยองบก

 • พระราชวังมีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ ประณีต
 • เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีชื่อเรียกอีกชื่อคือ “พระราชวังเหนือ” เนื่องจากในกรุงโซลมีพระราชวังอีกหลายแห่งอยู่ทั่วกรุงโซลตามทิศ เช่น พระราชวังชางดอก (Changdeokgung) คือ พระราชวังแห่งทิศตะวันออก และ คยองฮี (Gyeonghuigung) คือพระราชวังทางทิศตะวันตก ทั้งนี้พระราชวังคยองบกกุง คือหนึ่งที่เป็นพระราชวังที่มีความสวยงาม คงความยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว่า 4 แสนตารางเมตร ตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังยังคงอ้างอิงตามหลักของฮวงจุ้ยที่ด้านหลังเป็นภูเขา (เขาพูอักซาน) และด้านหน้าเป็นคลอง
 • สามารถท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆต่อได้อีก เช่น พระราชวังชางดอกกุง
 • สามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติของเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคนเกาหลีได้ (National Folk Museum of Korea) ซึ่งอยู่ภายในพระราชวัง

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ของการก่อสร้างพระราชวังคยองบก

 • ค.ศ.1392 พระเจ้าเทจง (อีซองกเย) สถาปนาราชวงศ์โชซอน
 • ค.ศ.1395 ใช้คนงานกว่า 15,000 คนก่อสร้างพระราชวังส่วนแรกเสร็จ
 • ค.ศ.1553 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ หอคังนยองจอน (Gangnyeongjeon Hall) เหลือไว้เพียงอาคารบริเวณโดยรอบ หอคังนยองจอน ซึ่งเป็นที่ประทับและตำหนักบรรทมของกษัตริย์ได้เสียหาย รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆที่มีการจดบันทึกเอาไว้, ฉลองพระองค์ (เสื้อผ้า) สิ่งของต่างๆเสียหายไปกับเพลิงไหม้
 • ค.ศ.1554 มีการใช้คนงานกว่า 3,700 คน บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่
 • ค.ศ.1592 ปกครองโดยประเทศญี่ปุ่น
 • ค.ศ.1865 พระนางชินจอง (신정왕후) มีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างพระราชวังใหม่อีกครั้งหลังเสียหายจากการถูกยึดครองจากญี่ปุ่น
 • ค.ศ.1868 พระราชวังได้ก่อสร้างเสร็จ และเปิดใช้อีกครั้ง
 • ค.ศ.1910 เกาหลีถูกยึดครอง รวมประเทศกับญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นได้มีคำสั่งสร้าง รัฐบาล-กลางแห่งเกาหลี (조선총독부 – Governor-General of Korea) ใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานของรัฐบาล
 • ค.ศ.1950 ประธานาธิบดี อีซึงมาน ได้ก็สร้างอาคาร คยองฮเวรู ขึ้นมาใหม่และได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองให้เป็นมรดกของโลกลำดับที่ 117
 • ค.ศ.1995 ในสมัยการปกครองโดยรัฐบาลของประธานาธิบดี คิมยองซัม ได้มีแผนรื้อถอนอาคารหน้าพระราชวัง แผลในใจของระหว่างชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่น หลังมีความพยายามมาตั้งแต่ปี 1991 เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ใหม่ของเกาหลีใต้กลับคืนมา ฉลองอิสรภาพจากญี่ปุ่นเป็นปีที่ 50

การเดินทาง

ความยากง่ายในการเดินทาง : ง่าย

รถไฟฟ้า

 • สถานีคยองบกกุง (Gyeongbokgung Palace) (สาย 3) เดินออกประตูทางออก 5 ออกมาจะเห็นพระราชวังทันที
 • สถานีควังฮวามุน (Gwanghwamun) (สาย 5) ทางออก 2 เดินตรงมาเรื่อยๆจะเห็นทางเข้าพระราชวัง หากลงที่สถานีนี้สามารถชมจตุรัสควังฮวามุนได้

วันเวลาทำการ

   หยุดทุกวันอังคาร   

เวลาทำการ :
เวลาเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศในแต่ละเดือน ดังนี้
– เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ : 09:00 – 17:00
– มีนาคม – พฤษภาคม 09:00 – 18:00
– มิถุนายน – สิงหาคม: 09:00 – 18:30
– กันยายน – ตุลาคม: 09:00 – 18:00
– พฤศจิกายน – ธันวาคม: 09:00 – 17:00

เปิดให้เข้ารอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิด

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง

 • หากสวมชุดฮันบก (ชุดประจำชาติ) สามารถเข้าชมพระราชวังได้ฟรี
 • สามารถเข้าชมพระราชวังได้ ฟรี ใน “วันวัฒนธรรม (Culture day/ 문화가 있는 날)” ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน

161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul
서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로)

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) : 3,000 วอน / คณะ (มากกว่า 10 คน): 2,400 วอน
เด็ก (อายุ 7-18 ปี): 1,500 วอน / คณะ (มากกว่า 10 คน): 1,200 วอน

สถานที่น่าสนใจใกล้ พระราชวังคยองบก

พระราชวัง คยองบก ฤดูหนาว

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) – ไม่มาก็เหมือนไม่ถึงเกาหลี!

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) พระราชวังชางคยองบก หรือ คนไทยอาจเรียก 'เคียงบ๊อก' , 'คย็องบก' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "คยองบก (กุง) " (경복궁)"  ว่ากันว่าถ้ามาเกาหลีแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับภายในพระราชวังคยองบก ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาหลี...

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก 'ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "ชั่งคยองกุง (창경궁)" ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่...

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี “พุกช่นฮานกมาอึล” (Bukchon Hanok Village) – ชมบ้านเก่าสมัยราชวงศ์โชซอน

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี พุกช่นฮานกมาอึล (Bukchon Hanok Village) "หมู่บ้านพุกช่นฮานกมาอึล" หรือ คนไทยอาจเรียก หมู่บ้านบุกชอน, พุกชอน หรือ บุกชอนฮันอก จริงๆแล้วมีที่มาจากคำว่า พุก (북) แปลว่า 'ทิศเหนือ'...