หน้าแรก กรุงโซล จงโน (Jongno) พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

3619

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace)

พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก ‘ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง’ จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า “ชั่งคยองกุง (창경궁)” ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางดอก  พระเจ้าเซจงมหาราช ได้บูรณะและให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าเทจง พระราชบิดาในปี ค.ศ.1418 มีการขยับขยายบริเวณอาณาเขตของพระราชวังในช่วงปี ค.ศ.1483-1484 และเปลี่ยนชื่อพระราชวังมาเป็น “พระราชวังช่างคยองกุง” ในปีค.ศ.1592 ได้รับความเสียหายจากการยึดครองโดยญี่ปุ่น และมีการปรับฟื้นฟูส่วนพระราชวังอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.1616

ประตูทางเข้าพระราชวังชางคยอง
ประตูทางเข้าพระราชวังชางคยอง

สวน ในกรุงโซล
ความร่มรื่นของสวนในพระราชวังชางคยอง

สระน้ำชุ่นดังจี (춘당지)
สระน้ำชุ่นดังจี (춘당지)

สิ่งที่น่าสนใจในพระราชวังชางคยอง

  • เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างจากวังอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันออกและตะวันตก
  • ขนาดภายในวังอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่มีความร่มรื่น และสวยงามของธรรมชาติ มีบ่อน้ำ มีสวนพฤกษศาสตร์ แดโอนชิล (Daeonsil – 대온실) เป็นเรือนกระจก เป็น “สวนเรือนกระจกเรือนแรกของเกาหลีที่มีลักษณะการออกแบบตะวันตก”
แดโอนชิล Daeonsil Botanic
สวนพฤกษศาสตร์ (대온실) ที่เป็นลักษณะอาคารเรือนกระจก ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคาร The Crystal Palace กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1909

การเดินทาง

ความยากง่ายในการเดินทาง : ง่าย

รถไฟฟ้า

  • สถานีอันกุก (Anguk) สาย 3 ประตูทางออก 3 เดินตรงไปเรื่อยๆประมาณ 300 เมตร
  • สถานีฮเยฮวา (Hyehwa) สาย 4 ประตูทางออก 4 เดินประมาณ 500 เมตร

วันเวลาทำการ

   หยุดทุกวันจันทร์   

เวลาทำการ :
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม, กันยายน – ตุลาคม 09:00-18:00
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00-18:30
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00-17:30

เปิดให้เข้ารอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนปิด

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง

หากวางแผนต้องการทัวร์พระราชวังใหญ่ของกรุงโซล ทีมงานจะไปเกาหลี ขอแนะนำให้เริ่มต้นชมจากพระราชวังนี้ก่อน แล้วสามารถต่อไปพระราชวังชางดอก (มีทางเชื่อมระหว่างพระราชวังชางคยองและชางดอก) และพระราชวังคยองบก ตามลำดับได้

มีบริการไกด์ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ในเวลาดังกล่าว
ภาษาอังกฤษ – 11:00, 16:00
ภาษาญี่ปุ่น – 10:00, 14:00
ภาษาจีน – 09:30, 15:00

ค่าเข้าชม

ชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) : 1,000 วอน, กลุ่มคณะ (มากกว่า 10 คนขึ้นไป) : 800 วอน
เด็ก (อายุ 7-19 ปี) : 500 วอน
เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) : ไม่มีค่าเข้าชม

* ตั๋วร่วม สามารถเข้าชมปราสาททั้ง 4 แห่ง ราคา 10,000 วอน สามารถเข้าชม พระราชวังชางดอกกุง (รวม Secret garden และ ฮูวอน), พระราชวังดอกซูกุง, พระราชวังคยองบกกุง และศาลเจ้าจงมโย

ตั๋วมีอายุการใช้งาน ภายใน 1 เดือน นับจากซื้อ และไม่สามารถคืนเงินได้หากมีการใช้งานแล้ว

สถานที่น่าสนใจใกล้ พระราชวังชางคยอง

พระราชวัง คยองบก ฤดูหนาว

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) – ไม่มาก็เหมือนไม่ถึงเกาหลี!

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) พระราชวังชางคยองบก หรือ คนไทยอาจเรียก 'เคียงบ๊อก' , 'คย็องบก' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "คยองบก (กุง) " (경복궁)"  ว่ากันว่าถ้ามาเกาหลีแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับภายในพระราชวังคยองบก ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาหลี...

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก 'ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "ชั่งคยองกุง (창경궁)" ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่...

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี “พุกช่นฮานกมาอึล” (Bukchon Hanok Village) – ชมบ้านเก่าสมัยราชวงศ์โชซอน

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี พุกช่นฮานกมาอึล (Bukchon Hanok Village) "หมู่บ้านพุกช่นฮานกมาอึล" หรือ คนไทยอาจเรียก หมู่บ้านบุกชอน, พุกชอน หรือ บุกชอนฮันอก จริงๆแล้วมีที่มาจากคำว่า พุก (북) แปลว่า 'ทิศเหนือ'...