หน้าแรก ภาษาเกาหลี-เรียนต่อเกาหลี ทุน AMA ม. K-ARTS มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนสายศิลป์ บินมาเรียนฟรีที่เกาหลี!

ทุน AMA ม. K-ARTS มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนสายศิลป์ บินมาเรียนฟรีที่เกาหลี!

11127
AMA Scholarship 2020

ข่าวสารทุนเรียนต่อประเทศเกาหลีใต้ ! สำหรับใครที่ใฝ่ฝันเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้มีทุนที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนสายศิลป์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี, ละคร, ทัศนศิลป์ รวมไปถึงด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ เพราะ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี Korea National University of Arts (K-ARTS / 한국예술종합학교) แจกทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในสายศิลปะ สำหรับนักเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียน และประเทศอื่น ๆ รวม 142 ประเทศ (มีประเทศไทย) ชื่อทุนว่า “Art Major Asian Scholarship (ตัวย่อ AMA)”

ทุนนี้มีทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท อยู่ในระเบียบการสมัครเดียวกัน

กำหนดการและสาขาที่รับสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร : Music (ดนตรี), Dance (การเต้น) , Visual Arts (ทัศนศิลป์), Drama (ละคร), Film/TV/ Multimedia (ภาพยนตร์/โทรทัศน์ และมัลติมีเดีย), Korean Traditional Arts (ศิลปะท้องถิ่นเกาหลี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ถือสัญชาติที่อยู่ในรายการทั้ง 142 ประเทศ (ประเทศไทยอยู่ในรายการ)
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในระดับปริญญาโท จำเป็นจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี)
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี
 4. ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางต่างประเทศ
 5. มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะที่โดดเด่น, มีทักษะหรือได้ประวัติทางด้านการศึกษายอดเยี่ยม
 6. ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารรับรองจากอาจารย์ (Recommendation Letter) อย่างน้อย 3 ฉบับ หากผู้รับรองเป็นบุคคลในระดับภาครัฐ, รัฐมนตรี, องค์กรทูตฯ, บุคคลากรในสถาบันการศึกษา ฯลฯ จะได้รับคะแนนในการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ผู้สมัครจะต้องเดินทางถึงเกาหลีภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อเรียนภาษาเกาหลี หากผู้สมัครถือคะแนนวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 6 สามารถละเว้นการเรียนภาษาเกาหลีได้
 8. แฟ้มสะสมผลงาน, คุณลักษณะของผู้สมัครที่ทางคณะต้องการ รวมถึงเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อาจมีการเรียกขอเพิ่มเติมจากภาควิชาหรือจากทางคณะ

ทุนการศึกษาครอบคลุม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ขาไป-กลับ) จากประเทศที่พำนัก
  2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 800,000 วอน (ประมาณ 24,000 บาท)
 2. ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา หลักสูตรเข้มข้นก่อนเริ่มภาคเรียน 3 เดือน
 3. ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนหลักสูตรปกติทั้งหมด (ในภาคเรียนปกติ)
  5. ประกันสุขภาพ

นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องสามารถเดินทางมาถึงเกาหลีภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้ และเริ่มเข้าศึกษาในสถาบันภาษา (หลักสูตรเข้มข้น) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร : [ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร]

* เอกสารจำเป็นต้องส่งมาทางไปรษณีย์ หรือส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น
** ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการติดต่อและมีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
*** สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัครหากไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยในวันที่กำหนด และเอกสารของผู้สมัครจะไม่มีการคืน

สัมภาษณ์พิเศษนักเรียนไทยที่ได้รับทุน AMA Scholarship

รายละเอียดของทุนการศึกษาโดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ) : http://www.karts.ac.kr/en/news/notice_view.do?BB_SEQ=127&RNUM=2
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) : http://www.karts.ac.kr/en/