หน้าแรก ข่าวสาร มาตรการรับมือ ‘โอไมครอน’ ในเกาหลีใต้ เริ่ม 29 ม.ค. นี้

มาตรการรับมือ ‘โอไมครอน’ ในเกาหลีใต้ เริ่ม 29 ม.ค. นี้

80
เกาหลีใต้ โอไมครอน

เกาหลีใต้รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน (Omicron, 오미크론)” หลังยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศในวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมาเกิน 13,000 คน โดยทางรัฐบาลได้ปรับมาตรการและแผนรับมือการแพร่ระบาด ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

1. ใช้ชุดตรวจ ATK ในการตรวจสอบเชื้อขั้นต้น

ก่อนหน้าหากมีอาการ หรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์ตรวจที่ได้รับการรับรอง และเข้ารับการตรวจสอบแบบ PCR ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นมา ได้มีการปรับแผนการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโอไมครอน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจแบบ PCR “จะต้องเข้าข่ายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้” จึงจะสามารถเข้ารับการตรวจแบบ PCR ได้

 • ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง (กวางจู, จอนนัม, พยองเท็ก, อานซอง)
 • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ *
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ได้รับการตรวจจากชุดทดสอบด้วยตนเอง (ATK) และได้ผลเป็นบวก

โดยตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมเป็นต้นไป จะมีการนำระบบการตรวจแบบ ATK เพื่อตรวจสอบหาเชื้อในศูนย์ตรวจที่ได้รับการรับรองทั้ง 256 ทั่วประเทศ และตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะมีการขยายการให้บริการผ่านคลินิกรักษาโรคทางเดินหายใจกว่า 431 แห่ง และโรงพยาบาล สถานรักษาพยาบาลที่รับรอง

2. เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ “ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ” และ “ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน”

 • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (밀접접촉자) จะต้องเข้าเกณฑ์ ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น มาสก์), อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในระยะไม่เกิน 2 เมตร และมีการสนทนาอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป จึงจะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์เป็น “ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ”
 • ทั้งนี้หากมีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เดียวกัน เช่นสำนักงาน แต่ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง และยังมีการสวมใส่มาสก์ชนิด KF80 ขึ้นไปตลอดเวลา ก็จะถือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ “접종완료자” นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 หรือครั้งที่ 2 ที่มีกำหนดฉีด 14 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
 • แต่ทั้งนี้ เกณฑ์การเข้าพื้นที่สาธารณะต่างๆ ยังคงยึดเกณฑ์ตามหลักการของ “วัคซีนพาส (Vaccine Pass) ตามเดิม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ที่มีอยู่ในระยะการฉีดภายใน 180 วัน (6 เดือน)

3. เปลี่ยนแปลงเวลาผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวที่บ้านจาก 10 วันเป็น 7 วัน

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าได้รับเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว จะมีการรักษาตัวจากในบ้าน (Home isolation) โดยมีการลดจำนวนวันจาก 10 วันให้เหลือ 7 วัน

แต่หากเป็นผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน จะไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เพิ่มเติมอีก 3 วัน รวมเป็นการกักตัวทั้งหมด 10 วัน

4. แผนรักษาด้วยการใช้ยา

ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการรักษาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ยา ชนิดรับประทาน และมีการขยายหน่วยงานให้เข้าถึงการใช้ยา ตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, สถานบำบัด และโรงพยาบาลที่ควบคุมการแพร่ระบาด

5. เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

 • ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเกาหลีจะต้องได้รับการตรวจ PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (จากเดิม 72 ชั่วโมง) และเมื่อถึงเกาหลีจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือขนส่งที่จัดเตรียมไว้เฉพาะเท่านั้น
 • เอกสารของผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการกักตัว จะมีอายุเหลือ 14 วัน
 • เมื่อเดินทางกลับเกาหลีจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 3 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เพิ่มเติม 2 ครั้ง และรายงานผลผ่านทางแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามนโยบายจากภาครัฐฯ โปรดติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของกรมสาธารสุขและสวัสดิการของเกาหลี (MOHW) ต่อไป

ที่มา : เนื้อหาการรับมือของเชื้อโอไมครอน – เขตโอซาน (오미크론 대응체계 달라지는 점 | 신속항원검사 도입)