หน้าแรก ข่าวสาร ไม่ต้องกักตัว! ยกเลิกกักตัว 7 วันเกาหลีดีเดย์ 1 เม.ย. นี้

ไม่ต้องกักตัว! ยกเลิกกักตัว 7 วันเกาหลีดีเดย์ 1 เม.ย. นี้

783
เกาหลียกเลิกกักตัว เที่ยวเกาหลี 2022

กรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลีได้พิจารณา การยกเลิกการกักตัวเมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่เดิมที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน แก่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน และยังสามารถเดินทางโดยใช้ขนส่งสาธารณะเดินทางได้โดยปกติ

ศูนย์กลางควบคุมโรคระบาดเกาหลีได้รายงานผ่านสื่อมวลชนในวันที่ 11 มีนาคมนี้ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการเข้าออกประเทศ และได้มีมติเห็นชอบในการพิจารณาข้อยกเว้นในการกักตัว โดยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป หากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากในประเทศหรือต่างประเทศครบถ้วนและมีประวัติการลงทะเบียน (ผ่านแอพ COOV ของรัฐบาลเกาหลี) จะได้รับการยกเว้นการกักตัว และสำหรับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจากต่างประเทศ แม้ไม่ได้มีประวัติการลงทะเบียน (ผ่านแอพฯ) ก็จะได้รับการยกเว้นด้วยเช่นกัน

โดยมีการจัดเตรียม ‘ระบบกรอกข้อมูลล่วงหน้า’ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางมายังสนามบินอินชอนได้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะยังคงดำเนินการใช้มาตรการเดิม รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, เมียนมาร์ และยูเครน

ที่มาของข่าว

https://www.news1.kr/articles/?4612490