หน้าแรก ข่าวสาร เกาหลีใต้เตรียมเริ่มใช้กฎหมายพิเศษ ฝุ่นลงจัดให้หยุดเรียน – ทำงานที่บ้าน

เกาหลีใต้เตรียมเริ่มใช้กฎหมายพิเศษ ฝุ่นลงจัดให้หยุดเรียน – ทำงานที่บ้าน

713

กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งเกาหลี (Ministry of Environment) เตรียมออกกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมฝุ่นละออง โดยข้อกำหนดนี้ผ่านมติประชุมในที่สภา เมื่อวันที่ 29 มกราคม และเตรียมบังคับใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

เนื้อหาโดยภาพรวม กล่าวถึงสิทธิ์ของผู้ว่าในแต่ละเขต สามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา ในการออกคำสั่งหยุดเรียนหรือย่นระยะเวลาเรียนลง ในวันที่มีการประกาศมาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง

การแก้ปัญหานี้ยังนำมาสู่การต่อยอดสำหรับคนทำงาน ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้างานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น, การทำงานจากที่บ้าน หรือการทำงานตามเวลาทำงานจริง ซึ่งยังจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างสถาบันครอบครัว ให้คนทำงานมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ยังได้มีการเตรียมมาตรการดูแลสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อภัยจากฝุ่นละออง โดยได้แบ่งการดูแลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ “กลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อฝุ่นละออง” ซึ่งหมายถึง ทารก, เด็ก, ผู้สูงอายุ, สตรีมีครรภ์, ผู้ป่วยทางเดินหายใจ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ ฯลฯ และ “กลุ่มที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองตลอดเวลา” เช่น ผู้ที่ทำงานอยู่บนชั้นดาดฟ้า, เจ้าพนักงานจราจร

มีการระบุรายละเอียดถึงรถที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ในช่วงที่มีการประกาศเตือนภาวะฝุ่นละอองไว้ชัดเจนขึ้น รถที่สามารถวิ่งได้ในวันที่ฝุ่นละอองจัดจะต้องเป็นรถที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ เช่น รถตำรวจ, รถดับเพลิง หรือรถที่ช่วยเหลือผู้พิการ, รถพยาบาล รวมไปถึงรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ โดยมีการกำหนดรายละเอียดให้เหมาะสมกับแต่ละเขต

รัฐบาลยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการงพิเศษเฝ้าระวังฝุ่นละออง จากคณะรัฐมนตรีในหน่วยงานกลางทั้ง 17 แห่ง เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดขอบข่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าจะดำเนินการผลักดันกฎหมายพิเศษฉบับนี้ให้แล้วเสร็จ และเริ่มบังคับใช้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้

ที่มา : [출처: 중앙일보] 다음 달부터 미세먼지 심하면 휴업·재택근무 권고

แปลและเรียบเรียงโดย ทีมงานจะไปเกาหลี (JapaiKorea.com)