หน้าแรก ข่าวสาร (6 ก.ย.) อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีใต้ ล่าสุด

(6 ก.ย.) อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีใต้ ล่าสุด

61
ข่าวสารโควิด 19 เกาหลีใต้

(6 ก.ย.) กรุงโซลฯ ยืดมาตรการควบคุมโควิดให้อยู่ในระดับ 4 ต่อเนื่องไปอีก 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม และได้มีการออกมาตรการผ่อนปรนให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถรวมตัวได้มากกว่า 4 คนขึ้นไป เมื่อในกลุ่มมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและผ่านระยะเวลาการรับวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน

การนิยามครบโดส หมายถึงได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม สำหรับวัคซีน AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ 1 เข็มสำหรับ Janssen

ในส่วนของร้านอาหาร คาเฟ่ มีการผ่อนระยะเวลาการเปิดร้านค้าออกไปจนถึงเวลา 22:00 น. จากเดิม 21:00 น.

มาตรการรับมือกับเทศกาลวันหยุดยาวในเกาหลีใต้ (เทศกาลชูซอก)

ทางการยังคงดำเนินเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเตรียมแผนรับมือในช่วงเทศกาลชูซอก (เทศกาลไหว้พระจันทร์) หนึ่งในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว และมีประชาชนเกาหลีเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเทศกาลเทศกาลชูซอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน (คาบเกี่ยวกับวันเสาร์อาทิตย์ 18-19 ก.ย.)

ทางการยังได้มีการแจ้งมาตรการกับประชาชนให้
1. เข้ารับการฉีดวัคซีนหรือตรวจสอบเชื้อก่อนรวมตัวกัน และแนะนำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก
2. เลี่ยงหรือเลื่อนการพบปะครอบครัว หากมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
3. ตรวจสอบอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อเดินทางกลับ

โดยภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในระดับที่มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาพรวมการแพร่ระบาดยังอยู่ในหลัก 1,000 คนขึ้นไปต่อวัน

ที่มาของข่าว : https://news.seoul.go.kr/html/27/533954/