หน้าแรก ข่าวสาร รัฐบาลเกาหลีเพิ่มการผลิตหน้ากาก – จำกัดการซื้อ 2 ชิ้น/คน ตรวจบัตรประชาชนก่อนซื้อ

รัฐบาลเกาหลีเพิ่มการผลิตหน้ากาก – จำกัดการซื้อ 2 ชิ้น/คน ตรวจบัตรประชาชนก่อนซื้อ

159
เกาหลีใต้ จำกัดการซื้อ หน้ากาก

รัฐบาลเกาหลีออกมาตรการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ โดยจำกัดการซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นต่อสัปดาห์ เตรียมกระจายไปยังร้านขายยา ไปรษณีย์ และซุปเปอร์มาเก็ต รวมถึงประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ 

สถานการณ์การผลิตหน้ากากอนามัยของเกาหลี

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงมีการเร่งการผลิตของหน้ากากอนามัยให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เพื่อกระจายไปแต่ละภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยง, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์, ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุก่อนเป็นอันดับแรก มีการเร่งปริมาณการผลิตจากเดิมที่สามารถผลิตได้ราว 10 ล้านชิ้นเป็น 14 ล้านชิ้น และเพิ่มเครื่องมือการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม

9 มีนาคมเป็นต้นไป จำกัดการซื้อ-เช็คบัตรประชาชน

แต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลเกาหลีใต้จะเริ่มการกระจายหน้ากากอนามัยจากทางภาครัฐไปยังร้านขายยากว่า 23,000 แห่งทั่วประเทศ แห่งละประมาณ​ 250 ชิ้น และจะมีการใช้ระบบตรวจสอบการซื้อซ้ำ ​โดยผู้ซื้อจะต้องแสดงบัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อใช้ในการยืนยันบุคคลและสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นต่อสัปดาห์ โดยราคาจำหน่ายต่อชิ้นจะอยู่ที่ 1,500 วอน (ประมาณ​ 40 บาท – ราคานี้เทียบกับค่าครองชีพเกาหลีจะถือว่าถูกกว่าราคาที่จำหน่ายตามท้องตลาด ณ ปัจจุบัน, ปัจจุบันราคาเฉลี่ยตกที่ชิ้นละ 100 บาท)

ภาพจาก NEWSIS

อีกทั้งรัฐบาลเกาหลียังมีการกำหนดวันสำหรับการรับสิทธิ์ซื้อ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ โดยจะมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามปีเกิด โดยผู้ที่ปีเกิดลงท้ายด้วยเลข 1,6 (เช่นปี 1991,1876) จะสามารถเข้าซื้อได้ในวันจันทร์ และผู้ที่ปีเกิดลงท้ายด้วย 2,7 สามารถเข้าซื้อได้ในวันอังคาร ตามลำดับ สำหรับวันเสาร์อาทิตย์สามารถรับสิทธิ์ซื้อได้ทั้งหมด สำหรับผู้สูงอายุสามารถมอบหมายให้ใช้สิทธิ์แทนได้ (โดยใช้เกณฑ์ปีเกิด) เช่นเดียวกันกับการสั่งซื้อของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ปริมาณการซื้อถูกจำกัดไว้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น/ สัปดาห์ ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อหน้ากากจากทางภาครัฐนี้ได้

ตรวจสอบวันซื้อตามวันได้จากที่มาของแหล่งข่าว

สำหรับการจำหน่ายหน้ากากที่ไปรษณีย์และร้านซุปเปอร์นงฮยอพ (농협) จะยังคงจำกัดการซื้อ 1 ชิ้น/1 คน ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม เพื่อทำการเตรียมระบบดังกล่าว โดยเมื่อระบบเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นจะใช้รูปแบบเดียวกันกับการจำหน่ายในร้านขายยา เวลาในการออกบัตรคิวเมื่อซื้อที่ไปรษณีย์และนงฮยอพจะเริ่มทุกเช้าเวลา 09:30 น.

รัฐฯรับเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น

ทั้งนี้ทางการยังได้ย้ำถึงความตั้งใจ และขอความเห็นใจจากภาคประชาชน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวยังคงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประชาชนจะต้องตรวจสอบวันที่และยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน จึงอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก แต่รัฐฯ ยังคงมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการกวาดซื้อหน้ากากได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งและเก็บรักษาสต็อคของหน้ากากอนามัยไว้ได้เพียงพอกับความต้องการ

ที่มาของข่าว