หน้าแรก ข่าวสาร เริ่ม 22 มี.ค. ก่อนกลับไทย ตรวจสุขภาพ “Fit to Fly” ลงทะเบียนผ่านฟอร์มก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง

[กพท.​ ฉบับใหม่] เริ่ม 22 มี.ค. ก่อนกลับไทย ตรวจสุขภาพ “Fit to Fly” ลงทะเบียนผ่านฟอร์มก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง

2502

หลังจากที่ประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีการแจ้งกับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศไทย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจ COVID-19

ล่าสุดทางเฟซบุ๊กเพจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul ได้แจ้งประกาศสำหรับคนที่เดินทางไปยังประเทศไทย ฉบับใหม่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยจะต้องเตรียมการอย่างไร เพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

Link สำหรับลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form:
https://forms.gle/ZCSKgB6wHfSdPY6j8

Link รายชื่อสถานพยาบาลในกรุงโซลที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly:
https://bit.ly/3dasoKB

ขั้นตอนสำหรับการเตรียมการเดินทางกลับไทยตามประกาศ กพท. ฉบับใหม่ (18 มีนาคม 2563)

 1. ประกาศกพท. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่จะเดินทางออกจากเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 (เวลาประเทศไทย)   *(อัพเดต 20/3 : วันที่มีการแก้ไข)  
 2. ผู้ที่จะเดินทางออกจากเกาหลีใต้ก่อนเวลาดังกล่าวจะต้องทำตามเงื่อนไขของประกาศกพท.​ฉบับเดิม (8 มีนาคม 2563) ซึ่งจะต้องมีใบตรวจผลโควิด-19 ประกอบ (อ่านรายละเอียดได้จากบทความ [รีวิวละเอียด] ตรวจ COVID-19 ก่อนขึ้นเครื่อง ใครอยู่เกาหลีจะกลับไทยต้องอ่าน!)
 3. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายใต้เงื่อนไขประกาศกพท.ฉบับใหม่ จะต้องมี ใบรับรองแพทย์ Fit to fly และ ลงทะเบียนกับสถานทูตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วก่อนเวลาเดินทาง
 4. บัดนี้ สถานทูตฯ ได้เปิดให้ผู้ที่จะเดินทางกลับไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form แล้ว (ลิงก์) โดยระบบดังกล่าวจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โปรดตรวจสอบรายละเอียดในฟอร์มที่กรอกให้เรียบร้อย และส่งรายละเอียด
  1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.)
  3. สำเนาตั๋วเครื่องบิน (e-ticket)
   ไปทางอีเมล [email protected]
 5. ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 จะต้องดำเนินการผ่านระบบของกรมการกงสุล ซึ่งสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จะเดินทางกลับไทยในช่วง COVID-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. เตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อม (ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางใช้เอกสาร C.I. แทนได้)
 2. จองตั๋วเครื่องบินกลับไทย (เผื่อเวลาเดินทางกลับอย่างน้อย 4 วัน จองแบบเลื่อนวันได้)
 3. หาหมอตรวจสุขภาพ (เพื่อออกใบรับรองแพทย์ระบุคำว่า “Fit to fly”)
 4. ลงทะเบียนกับสถานทูตฯ (กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์)
 5. รับหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ (สามารถรับได้จากอีเมล)
 6. เอกสารครบพร้อมเดินทาง (ยื่นหนังสือรับรอง และใบรับรองแพทย์ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน)

ระบบใหม่ไม่ต้องใช้ “ใบตรวจผลโควิด-19” แต่จะใช้ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และลงทะเบียนออนไลน์กับทางสถานทูตฯ แทน ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานทูตฯ ส่วนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวออนไลน์สามารถทำได้ผ่านออนไลน์ทั้งหมด (สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทางได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง) สถานทูตจะใช้การพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงรวบรวมแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานปลายทางที่ไทย ใช้เวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เช่น ลงทะเบียนเสร็จในวันพุธ จะสามารถรับได้เร็วสุดใน วันอาทิตย์

คำถามและคำตอบ (ข้อมูลจากเพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)

ที่มาของข้อมูล

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากเฟซบุ๊กเพจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล