หน้าแรก ข่าวสาร มารู้จักกับ K-ETA! ระบบลงทะเบียนเที่ยวเกาหลี

มารู้จักกับ K-ETA! ระบบลงทะเบียนเที่ยวเกาหลี

5752
เกาหลี ยกเลิกวีซ่า K-ETA

เกาหลีใต้เตรียมยกเลิกการขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ กลับมาใช้มาตรการละเว้นวีซ่าทั้งหมด 46 ประเทศ/พื้นที่ รวม “ประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป ตามประกาศจากในเว็บไซต์สถานทูตเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐเกาหลีที่มีรายละเอียดเผยแพร่ก่อน

ทั้งนี้การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จะยังคงต้องดำเนินการภายใต้การลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักเดินทางสามารถลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลการเดินทางก่อนวันเดินล่วงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ประกาศ ยกเลิก วีซ่า เกาหลี
ประกาศจากสถานทูตเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าในประเทศเซเชลส์ ที่ในรายละเอียดมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

อัปเดตจากทีมงานจะไปเกาหลี

 • อัปเดต 23 มีนาคม : เว็บไซต์ของ K-ETA ประกาศวันและเวลาสำหรับการลงทะเบียนสำหรับประเทศที่มีการใช้มาตรการละเว้นวีซ่าทั้งหมด 46 ประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย)
 • ประกาศอ้างอิงจากหนังสือในประกาศเว็บไซต์ของสถานทูตเอธิโอเปียประจำเกาหลี หัวข้อ 무사증입국 잠정 정지 해제 안내(3.21) ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย, สนามบิน ฯลฯ
 • รายละเอียดการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง และแตกต่างจากเดิม ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถติดตามแนวทางได้จากเกณฑ์เดิมต่อไปนี้
 • ในปัจจุบันในเว็บไซต์ K-ETA ยังไม่มีการอัปเดตให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยกรอกข้อมูลการเดินทาง โดยอาจต้องรอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสมัคร K-ETA

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.k-eta.go.kr/ หรือแอพลิเคชั่น K-ETA
 2. กดปุ่มสมัคร Apply for KTA
 3. เลือกภูมิภาค และสัญชาติของคุณ Select continent (Asia Pacific), Thailand
 4. กด Agree เพื่อยืนยันการให้ข้อมูลและยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน
 5. ระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport), อีเมลแอดเดรส ตามขั้นตอน
 6. กรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังประเทศเกาหลี, ข้อมูลที่อยู่ในเกาหลี และอื่นๆ พร้อมแนบรูปหน้า
 7. ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน
 • สามารถสมัครให้ครอบครัวและคนที่รู้จักภายในการสมัครครั้งเดียว

** สามารถตรวจสอบผลการสมัครเดินทางไปเกาหลีได้ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดการสมัคร K-ETA เพื่อการเข้าประเทศเกาหลี

 1. จะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร K-ETA อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 2. K-ETA จะมีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยทั้งนี้การลงทะเบียนไม่ได้ถือเป็นการรับประกันการเข้าประเทศ โดยการพิจารณาการเข้าประเทศจะอยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง
 3. หากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ จะทำให้การปฏิเสธคำขอนั้นถูกยกเลิกและอาจมีค่าปรับ รวมถึงถูกจำกัดการเข้าประเทศเกาหลีใต้ตามกฎหมายท้องถิ่นเกาหลี
 4. ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียน 10,000 วอน (ประมาณ 290 บาท) โดยไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ แม้การลงทะเบียนจะได้ถูกปฏิเสธ
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น ชื่อ, เพศ, วันเกิด, สัญชาติ หรือข้อมูลในหนังสือเดินทาง (หมายเลขหนังสือเดินทาง, วันหมดอายุ), โรคติดต่อ หรือ ประวัติอาชญากรรม จะต้องมีการสมัคร K-ETA เพื่อเดินทางใหม่ แม้ว่าระยะเวลาใน K-ETA ยังไม่หมดอายุ
 6. หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเกาหลี หรือข้อมูลการติดต่อหลังจาก K-ETA ได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องขอแจ้งแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ K-ETA ในหน้า K-ETA application results (ผลการสมัคร K-ETA) → Edit information (แก้ไขข้อมูล) ก่อนเข้าประเทศเกาหลีฯ มิเช่นนั้นอาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
 7. เมื่อผู้เดินทางมีการลงทะเบียนผ่าน K-ETA แล้วจะได้รับการยกเว้นในการกรอกเอกสารก่อนเข้าเมือง (Arrival card)
 8. จำกัดให้มีการทำรายการได้สูงสุด 30 คน ต่อการทำรายการผ่านหนึ่งบุคล และสามารถทำการชำระภายในครั้งเดียวได้

ที่มา : K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)