หน้าแรก ข่าวสาร รวมข้อมูลเที่ยวบินยกเลิก ไฟลท์ไทย-เกาหลี ช่วงการแพร่ระบาดโคโรน่า (COVID-19)

[UPDATE!] รวมข้อมูลเที่ยวบินยกเลิก ไฟลท์ไทย-เกาหลี ช่วงการแพร่ระบาดโคโรน่า (COVID-19)

40117
ยกเลิก เที่ยวบิน เกาหลี ไทย

อัปเดตข้อมูลเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-เกาหลี ที่ถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากสาเหตุด้านสาธารณสุข (การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19)

ท่านที่มีแผนการเดินทางมายังประเทศเกาหลีในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละสายการบินที่ท่านเดินทางได้จากข้อมูลที่ทีมงานจะไปเกาหลี (JapaiKorea.com) ได้รวบรวม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากสายการบิน หรือ เอเจนซี่ทัวร์ที่ท่านได้ทำการติดต่อไว้ตามรายละเอียดการติดต่อดั่งต่อไปนี้

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai AirAsia X)

การปรับลดเที่ยวบิน

เส้นทางเข้าออกสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หยุดให้บริการชั่วคราวในทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม 2563  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

โดยสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากหน้า : Travel Advisory : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ หยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร

มีแนวทางการเยียวยาผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปเกาหลีใต้ ที่จองตั๋วดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไว้ ดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม และมีกำหนดการใหม่ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ
 2. เก็บวงเงินไว้ใช้ สามารถแลกเป็น AirAsia BIG เพื่อใช้ในการเดินทางกับสายการบิน AirAsia ในอนาคตได้ โดยยอดจะถูกโอนเป็นในรูปแบบเครดิตให้สามารถใช้ซื้อตั๋วเดินทางใหม่ โดยมีข้อจำกัดคือภายในระยะเวลา 180 วัน
 3. การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

สามารถรับข้อเสนอทั้งสองรูปแบบผ่านการยื่นเรื่องไปทางเว็บไซต์ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

รายละเอียดทั้งหมด:  Travel Advisory ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบข้อเสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเดินทางเปลี่ยน หรือทางเลือกใหม่ “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารเดินทางประเทศเกาหลี
ใต้และญี่ปุ่น

ช่องทางการติดตามข่าวสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียร์​ เอ็กซ์ (Thai AirAsia X)
เว็บไซต์ : https://www.airasia.com/th/th
Facebook : facebook.com/airasia
Twitter : http://twitter.com/AirAsia_Thai
ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน : https://www.airasia.com/flightstatus/th/th

 

การบินไทย (Thai Airways)

ประกาศล่าสุดจากสายการบิน  (อัพเดต 25 มีนาคม 2563) 

การปรับลดเที่ยวบิน 

เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – โซล  (อัพเดต 17 มีนาคม 2563) 

 • ไฟลท์ TG688 (ยกเลิกเที่ยวบินของวันที่ 26, 28-29 กุมภาพันธ์, 1-2, 4, 6-9, 11, 13-16, 18, 20-23, 25, 27-28 มีนาคม 2563
 • ไฟลท์ TG689 (ยกเลิกเที่ยวบินของวันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2-3, 5-7, 8-10, 12, 14-17, 19, 21-24, 26, 28-29 มีนาคม 2563
 • ไฟลท์ TG654, TG655 ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 7-31 มีนาคม 2563, 1 เมษายน – 24 ตุลาคม 2563
 • ไฟลท์ TG656 ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 24,26 มีนาคม และตั้งแต่วันที่ 1-24 ตุลาคม 2563 จะให้บริการทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดี)
 • ไฟลท์ TG657 ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 25,27 มีนาคม และตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม 2563 จะให้บริการทุกวันยกเว้นวันศุกร์)
 • ไฟลท์ TG658 ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 7-31 มีนาคม 2563, 1 เมษายน – 24 ตุลาคม 2563
 • ไฟลท์ TG659 ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2563, 1 เมษายน – 24 ตุลาคม 2563

เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ไฟลท์ TG650, TG651 (ยกเลิกเที่ยวบินของวันที่ 20, 26-27 กุมภาพันธ์, 5-6, 12-13, 19, 26-30 มีนาคม 2563, 1 เมษายน – 24 ตุลาคม) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 31 พฤษภาคม ให้บริการทุกวันยกเว้นวันอังคาร

หมายเหตุ : เที่ยวบินอื่นนอกเหนือจากเลขไฟลท์นี้ยังคงให้บริการตามปกติ
ที่มา : เฟซบุ๊ก Thai Airways, เว็บไซต์สายการบินไทย  (อัพเดต 17 มีนาคม 2563) 

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทยก่อนและหรือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีแผนการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ท่านสามารถ   (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 • เปลี่ยนวันเดินทาง
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบิน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรโดยสารจากสำนักงานขายการบินไทย หรือข้อมูลในเว็บไซต์ และ THAI Contact Center

ที่มา : เฟซบุ๊ก Thai Airways (อัพเดตวันที่ 19 กุมภาพันธ์)

ช่องทางการติดต่อสายการบินไทย (Thai Airways)
เว็บไซต์ : https://www.thaiairways.com/
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/
Call Center : 0-2356-1111 (24 ชั่วโมง)

 

เจจูแอร์ (JEJU air)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 • ไฟลท์ 7C2201, 7C2202 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน)
 • ไฟลท์ 7C2204, 7C2203 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 8 เมษายน)
 • ไฟลท์ 7C2206, 7C2205 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ไฟลท์ 7C2252 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน
 • ไฟลท์ 7C2251 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – มูอัน

 • ไฟลท์ 7C2216 (ยกเลิกทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม และ ยกเลิกทุกวันศุกร์และวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม –25 เมษายน)
 • ไฟลท์ 7C2215 (ยกเลิกทุกวันพุธและวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม และ ยกเลิกทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม –25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – อินชอน

 • ไฟลท์ 7C4206, 7C4205 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – ปูซาน

 • ไฟลท์ 7C4258, 7C4257 (ยกเลิกทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – มูอัน

 • ไฟลท์ 7C4210, 7C4219 (ยกเลิกทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม)

หมายเหตุ : เที่ยวบินอื่นนอกเหนือจากเลขไฟลท์นี้ยังคงให้บริการตามปกติ
ที่มา : เฟซบุ๊ก JEJU air [1][2]  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร 

ผู้โดยสารที่มีกำหนดบินในเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก จะได้รับอีเมลแจ้งการเปลี่ยนเวลาบินไปเที่ยวบินอื่นที่ใกล้เคียงที่สุด หากไม่ได้รับกรุณาติดต่อช่องทางที่ท่านซื้อตั๋ว โดยสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือยกเลิกและรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ โดยต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่ออกตั๋วเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสายการบินเจจูแอร์ (JEJU air)
เว็บไซต์ : https://www.jejuair.net/
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/
Call Center : 02-134-3020 ถึง 23

 

โคเรียนแอร์ (Korean Air)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 • ไฟลท์ KE651, KE652 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ KE657, KE658 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ไฟลท์ KE662 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน)
 • ไฟลท์ KE661 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – อินชอน

 • ไฟลท์ KE491, KE492 (ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 18 กุมภาพันธ์​ -28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ KE667, KE668 (ยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 25 มีนาคม -25 เมษายน)

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสายการบิน Korean Air (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 • ไฟลท์ OZ744 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 11,13, 15-29 มีนาคม)
 • ไฟลท์ OZ743 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 10, 12,14-28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ OZ742 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 26 เมษายน)
 • ไฟลท์ OZ741 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 25 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – อินชอน

 • ไฟลท์ OZ7485, OZ7475 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 14 เมษายน)

เที่ยวบินระหว่าง อินชอน – ภูเก็ต

 • ไฟลท์ OZ748, OZ7483, OZ747 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 14 เมษายน)

หมายเหตุ : เที่ยวบินอื่นนอกเหนือจากเลขไฟลท์นี้ยังคงให้บริการตามปกติ
ที่มา : เฟซบุ๊ก Asiana Airlines Thailand [1][2]

 

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร 

1. หากผู้โดยสารประสงค์จะเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ไปจนครบอายุตั๋ว โดยนับจากวันที่ออกตั๋ว โดยตั๋วนั้นจะต้องยังไม่ได้ใช้งานในขาแรก หรือสามารถเลื่อนออกไปได้ตามอายุตั๋วที่ถูกใช้ไปแล้ว โดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วนั้นๆ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวันเดินทาง
2. หากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถขอคืนเงิน ( Full Refund ) ได้เต็มจำนวน ( เฉพาะตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ ) โดยจะต้องแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง

กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งความประสงค์ของท่าน พร้อมหมายเลขการจอง และเบอร์ติดต่อกลับ ที่ email : [email protected] เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines)
เว็บไซต์ : https://flyasiana.com/
Facebook : https://www.facebook.com/asianathai/
Call Center : 02-016-6500

 

อีสตาร์ เจ็ท (Eastar Jet)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 • ไฟลท์ ZE511, ZE512 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน)
 • ไฟลท์ ZE513 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 8 มีนาคม -​28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ ZE514 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 8 มีนาคม -​29 มีนาคม)
 • ไฟลท์ ZE515 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 3 มีนาคม -​20 มีนาคม)
 • ไฟลท์ ZE516 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 3 มีนาคม -​21 มีนาคม)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ไฟลท์ ZE921, ZE922 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 15 มีนาคม -​28 มีนาคม)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ชองจู (CJJ)

 • ไฟลท์ ZE761, ZE762 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 31 พฤษภาคม)

ที่มา : เว็บไซต์สายการบิน Eastarjet [1][2]  (อัพเดต 13 มีนาคม 2563) 

 

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร 

สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินร่วม​ (กับสายการบิน JEJU air) ได้ ตามตารางที่อยู่ในเว็บไซต์, เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง รวมไปถึงสามารถยกเลิกเที่ยวบินได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์โดยจะได้รับการละเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกเมื่อแจ้งหมายเลข Booking number ในหน้า Customer Message
สำหรับผู้ที่จองผ่านเอเจนซี่สามารถติดต่อเอเจนซี่ได้โดยตรง

ช่องทางการติดต่อสายการบินอีสตาร์ เจ็ท (Eastar Jet)
เว็บไซต์ : https://www.eastarjet.com/
Facebook : https://www.facebook.com/eastarjet/
Call Center : 1544-0080 (เบอร์ติดต่อในเกาหลี)

 

จินแอร์ (Jin Air)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน   (อัพเดต 27 ก.พ. 2563)

 • ไฟลท์ LJ003 (ยกเลิกทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์​ เที่ยวบินระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ LJ004 (ยกเลิกทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์​ เที่ยวบินระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 28 มีนาคม)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ไฟลท์ LJ012 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ​์ – 29 มีนาคม)
 • ไฟลท์ LJ011 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ​์ – 28 มีนาคม)

นโยบายเพื่อผู้โดยสาร 

สามารถติดต่อรับการขอคืนเงินเต็มจำนวน (Full refund) ผ่านทางเอเจนซี่ที่ท่านดำเนนการจองตั๋ว หรือติตต่อ Call Center ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อสายการบินจินแอร์ (Jin Air)
เว็บไซต์ : https://www.jinair.com/
Facebook : https://www.facebook.com/JinAirThailand/
Call Center : 82-1600-6200, +82-2-6099-1200 (เบอร์ติดต่อในเกาหลี) (เวลา 06:00 AM ~ 20:00 PM – เวลาท้องถิ่นเกาหลี)

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก เพจไปเที่ยวกันมั้ย by Penguint (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์) และการแจ้งประชาสัมพันธ์จากสายการบิน

ทีเวย์ แอร์ (T’way Air)

การปรับลดเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อินชอน   (อัพเดต 13 มี.ค. 2563)  

 • ไฟลท์ TW101 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน)
 • ไฟลท์ TW102 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 5 มิถุนายน)

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – แดกู

 • ไฟลท์ TW105 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ TW106 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน)

เที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่ – อินชอน

 • ไฟลท์ TW113 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม)
 • ไฟลท์ TW114 (ยกเลิกทุกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์- 29 มีนาคม)

อ้างอิงข้อมูลจาก : สายการบิน T’war Air

สำหรับสายการบินที่ต้องการแจ้งแก้ไข หรือส่งข้อมูลการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เว็บไซต์จะไปเกาหลี (JapaiKorea.com) มีความยินดีในการแก้ไขข้อมูลและอัพเดตข้อมูล โดยติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อ