หน้าแรก ปฏิทินวันหยุดเกาหลี ปี 2563

ปฏิทินวันหยุดเกาหลี ปี 2563

ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2563 (2020)

ตารางวันหยุดราชการ วันสำคัญของเกาหลี ปี 2563 (ค.ศ.2020) เพื่อการเดินทางของเพื่อนๆที่เกาหลี วันไหนหยุด วันไหนร้านจะปิด ให้เตรียมตัวกันไว้เนิ่น ๆ จะได้ไม่พลาด

วัน วันที่ ตรงกับวัน วัน วันที่ ตรงกับวัน
ปีใหม่ 1 มกราคม พุธ วันฉลองอิสรภาพ 15 สิงหาคม เสาร์
ซอลลาล
(ปีใหม่เกาหลี)
24-27 มกราคม
(วันที่ 25 ซอลลาล, วันที่ 27 วันชดเชย)
ศุกร์ ~ จันทร์ วันหยุดชดเชย (โควิด-19) 17 สิงหาคม จันทร์
วันอิสรภาพ 1 มีนาคม อาทิตย์ เทศกาลชูซอก (ขอบคุณพระเจ้า) 30 กันยายน – 2 ตุลาคม
(วันที่ 1 ตุลาคม, วันชูซอก)
พุธ ~ ศุกร์
วันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 15 เมษายน พุธ วันสถาปนาประเทศ 3 ตุลาคม เสาร์
วันวิสาขบูชา 30 เมษายน พฤหัสบดี วันตัวอักษรเกาหลี 9 ตุลาคม ศุกร์
วันเด็ก 5 พฤษภาคม อังคาร วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม ศุกร์
วันรำลึก 6 มิถุนายน เสาร์      

หมายเหตุ

วันหยุดข้างต้นนี้ถือเป็นวันหยุดราชการ ธนาคารและบริษัทหยุดทำการ ส่วนใหญ่หากไม่ใช่ช่วงวันหยุดที่ติดต่อกันต่อเนื่องยาว เช่น เทศกาลซอลลาล (เทศกาลปีใหม่เกาหลี), เทศกาลชูซอก (เทศกาลขอบคุณพระเจ้า) ร้านค้าส่วนใหญ่จะยังคงเปิดทำการปกติ