หน้าแรก ข่าวสาร เกาหลีพบโรงงานกำจัดขยะ ฉาบฉวยจำหน่ายหน้ากากไม่ได้มาตรฐานให้ร้านขายยา

เกาหลีพบโรงงานกำจัดขยะ ฉาบฉวยจำหน่ายหน้ากากไม่ได้มาตรฐานให้ร้านขายยา

169

จากรายงานของสำนักข่าว SBS เกาหลีพบว่าในโรงกำจัดขยะแห่งหนึ่งในเมือง จินชอน (Jincheon) จังหวัดชุงชองตอนเหนือ พบว่ามีหน้ากากอนามัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานตรงตามกรมอาหารและยา

โดยนาย A เจ้าของโรงงานกำจัดขยะได้เผยว่าได้มีการกวาดซื้อหน้ากากทีไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้และจำหน่ายให้กับร้านขายยาใกล้เคียง จากการเข้าตรวจสอบพบหน้ากากกว่า 8,000 ชิ้น

หน้ากากาอนามัย ไม่ได้มาตรฐาน

นาย A ได้ติดต่อซื้อหน้ากากที่ไม่ได้มาตรฐานในราคากิโลกรัมละ 250 วอน (ประมาณ 7 บาท) มาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมาใช้ในการรีไซเคิล แต่ในช่วงวิกฤติที่หน้ากากอนามัยขาดตลาด จึงได้ฉาบฉวยในการจำหน่ายหน้ากากที่ไร้มาตรฐานนี้ให้กับร้านขายยาแห่งหนึ่งในเมืองจินชอน จากการสืบสวนของตำรวจต่อมาพบว่าพนักงานร้านขายยานั้นเป็นภรรยาของนาย A เจ้าของโรงงาน 

นาย A ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ครั้งแรกก็มีคนมาติดต่อขอซื้อ เราก็เลือกอันที่ดูดีให้ไป ความไม่รอบคอบนี้ตัวผมต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง”

นอกจากนี้ยังมีการพบการหลอกจำหน่ายหน้ากากในลักษณะดังกล่าว โดยทางตำรวจแจ้งว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินกว่าอยู่ 20 คดี

ที่มาของข่าว

SBS : 비디오머그