หน้าแรก ข่าวสาร ยืนยัน 1 เม.ย.! เกาหลีรับนักท่องเที่ยวไทย เปิดประเทศ!

ยืนยัน 1 เม.ย.! เกาหลีรับนักท่องเที่ยวไทย เปิดประเทศ!

657

1 เมษายน 2565 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่าโดยอาศัยในเกาหลีได้สูงสุด 90 วัน

วันที่ 30 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ลงประกาศในเว็บไซต์ยืนยันการยกเลิกการระงับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติไทย (เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป)

เที่ยวเกาหลี 1 เมษา เม.ย.บุคคลสัญชาติเกาหลีและไทยที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยียมครอบครัว ประชุมสัมมนา หรือธุรกิจ (ที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไร) สามารถเดินทางระหว่างสองประเทศได้ โดยจะสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทางเว็บไซต์และกรอกข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าก่อน และมีผลการตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี (อัปเดต 30 มีนาคม)

  1. นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาในประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียนขออนุญาตเข้าเกาหลีผ่านระบบ K-ETA โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว, วัตถุประสงค์การเข้าเกาหลี, ที่อยู่ที่จะพำนักในประเทศเกาหลี ฯลฯ ล่วงหน้า (ระบบ K-ETA เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เวลา 07:00 น. (ประเทศไทย) เป็นต้นไป, การลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการพิจารณาวีซ่าเข้าประเทศล่วงหน้า การเข้าประเทศจะอยู่ในดุลยพินิจของตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เหมือนเดิม

อ่านรายละเอียด : ทำความรู้จักกับ K-ETA ลงทะเบียนก่อนเข้าเกาหลี

  1. จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสก่อนเดินทาง (รองรับการฉีดวัคซีนจากต่างประเทศ)
  2. ตรวจหาโรคโควิด-19 ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง และนำผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ (Negative) ไปลงทะเบียนผ่านระบบกรอกข้อมูลสำหรับการกักตัวล่วงหน้า “Q-Code” ผ่านทางเว็บไซต์ Q-Code เพื่อทำการออก QR-Code เพื่อใช้ในการยืนยันการได้รับวัคซีน

    เว็บไซต์​ Q Code รายงาน ก่อนเข้าเกาหลี

    กดที่ปุ่ม Go จะมีให้กรอกข้อมูล โดยต้องยอมรับเงื่อนไขในการให้ข้อมูล และอัปโหลดข้อมูลก่อนเดินทาง เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง, ตั๋วโดยสาร, ใบรับรองผลการตรวจโควิดที่มีผลเป็นลบ ฯลฯ

  3. หากได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจะได้รับการละเว้นในการกักตัว (เดิมจะต้องมีการกักตัว 7 วัน) และสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ (เช่น รถไฟฟ้า, รถบัส) ได้ทันทีที่เดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลี แต่จะต้องรายงานผลการตรวจผลโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี Rapid Antigen Test (RAT) ด้วยตัวเองหรือผ่านคลินิกหรือศูนย์ที่รับรอง ในวันที่ 6-7 ของการเดินทาง