รู้หมือไร่! ที่เกาหลีวันพุธสุดท้าย “เข้าวังฟรี” นะ!

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีการกำหนดให้ วันพุธสุดท้ายของทุกเดือน เป็น "วันวัฒนธรรม (Culture Day 문화가 있는 날)" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเกาหลี โดยให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะในวันดังกล่าว ให้กับชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง? มรดกทางวัฒนธรรม : เข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น พระราชวัง สุสานหลวง ฟรี *** ...

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก 'ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "ชั่งคยองกุง (창경궁)" ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางดอก  พระเจ้าเซจงมหาราช ได้บูรณะและให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าเทจง พระราชบิดาในปี ค.ศ.1418 มีการขยับขยายบริเวณอาณาเขตของพระราชวังในช่วงปี...

บทความแนะนำ