หน้าแรก ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2567 (2024)

ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2567 (2024)

ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2567 (2024)

ตารางวันหยุดราชการ วันสำคัญของเกาหลีปี 2567 (ค.ศ.2024) รายละเอียดวันหยุดสำคัญของเกาหลี เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง การติดต่องานกับบริษัทในเกาหลี กรุณาติดตามตารางวันหยุดสำคัญได้จากในตารางต่อไปนี้
วัน วันที่ ตรงกับวัน วัน วันที่ ตรงกับวัน
ปีใหม่ 1 มกราคม จันทร์ วันรำลึก 6 มิถุนายน พฤหัสบดี
ซอลลาล (ปีใหม่เกาหลี) 9-11 กุมภาพันธ์, (ยุดชดเชยเพิ่มเติมวันที่ 12 ก.พ.) ศุกร์-อาทิตย์, จันทร์ วันฉลองอิสรภาพ 15​ สิงหาคม พฤหัสบดี
วันอิสรภาพ 1 มีนาคม ศุกร์ เทศกาลชูซอก (ขอบคุณพระเจ้า) 16-18 กันยายน จันทร์-พุธ
วันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 10 เมษายน พุธ วันสถาปนาประเทศ 3 ตุลาคม พฤหัสบดี
วันเด็ก 5 พฤษภาคม (หยุดชดเชยเพิ่มเติมวันที่ 6 พ.ค.) อาทิตย์, จันทร์ วันตัวอักษรเกาหลี 9 ตุลาคม พุธ
วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม พุธ วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม พุธ

หมายเหตุ

  • วันหยุดข้างต้นนี้ถือเป็นวันหยุดราชการ ธนาคารและบริษัทหยุดทำการ ส่วนใหญ่หากไม่ใช่ช่วงวันหยุดที่ติดต่อกันต่อเนื่องยาว เช่น เทศกาลซอลลาล (เทศกาลปีใหม่เกาหลี), เทศกาลชูซอก (เทศกาลขอบคุณพระเจ้า) ร้านค้าส่วนใหญ่จะยังคงเปิดทำการปกติ