หน้าแรก ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2565 (2022)

ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2565 (2022)

ปฏิทินวันหยุดเกาหลีปี 2565 (2022)

ตารางวันหยุดราชการ วันสำคัญของเกาหลีปี 2565 (ค.ศ.2022) รายละเอียดวันหยุดสำคัญของเกาหลี เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง การติดต่องานกับบริษัทในเกาหลี กรุณาติดตามตารางวันหยุดสำคัญได้จากในตารางต่อไปนี้
วัน วันที่ ตรงกับวัน วัน วันที่ ตรงกับวัน
ปีใหม่ 1 มกราคม เสาร์ วันรำลึก 6 มิถุนายน จันทร์
ซอลลาล (ปีใหม่เกาหลี) 31 มกราคม ~ 2 กุมภาพันธ์ จันทร์ ~ พุธ วันฉลองอิสรภาพ 15​ สิงหาคม จันทร์
วันอิสรภาพ 1 มีนาคม เทศกาลชูซอก (ขอบคุณพระเจ้า) 9-12 กันยายน (วันที่ 12 เป็นวันหยุดชดเชย) ศุกร์ ~ จันทร์
วันเลือกตั้งประธานาธิบดี ครั้งที่ 20 9 มีนาคม พุธ วันสถาปนาประเทศ 3 ตุลาคม จันทร์
วันเด็ก 5 พฤษภาคม พฤหัสบดี วันตัวอักษรเกาหลี 9-10 ตุลาคม (วันที่ 10 เป็นวันหยุดชดเชย) อาทิตย์-จันทร์
วันวิสาขบูชา 8 พฤษภาคม อาทิตย์ วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม อาทิตย์
วันเลือกตั้งท้องถิ่น ครั้งที่ 8 1 มิถุนายน พุธ

หมายเหตุ

  • วันหยุดข้างต้นนี้ถือเป็นวันหยุดราชการ ธนาคารและบริษัทหยุดทำการ ส่วนใหญ่หากไม่ใช่ช่วงวันหยุดที่ติดต่อกันต่อเนื่องยาว เช่น เทศกาลซอลลาล (เทศกาลปีใหม่เกาหลี), เทศกาลชูซอก (เทศกาลขอบคุณพระเจ้า) ร้านค้าส่วนใหญ่จะยังคงเปิดทำการปกติ